YGS ve LYS Sitesi

YGS Konuları

Posted on: 08/11/2010

YGS Konuları

1. Aşama Sınavı olan YGS’de çıkacak konular için hazırladığımız tüm içerikleri tek bir başlık altında topluyoruz.. İşte YGS Konuları:

 

 

» YGS Türkçe Konuları

 

 

1 SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI
1.a Sözün ve Sözcüğün Anlamı

2 CÜMLENİN ANLAMI
2.a Cümlenin Anlamı

3 PARAGRAF
3.a Paragraf
3.b Anlatım Bilgileri

4 AD SOYLU SÖZCÜKLER
4.a Ad
4.b Sıfat
4.c Adıl ( Zamir )
4.d Belirteç ( Zarf )
4.e İlgeç – Bağlaç – Ünlem
4.f Ad Soylu Sözcükler KARMA

5 EYLEMLER
5.a Eylemde Kip – Kişi – Zaman
5.b Bileşik Zamanlı Eylemler, Ekeylem
5.c Eylemin Yapısı
5.d Eylemsiler
5.e Eylemler KARMA

6 SÖZCÜĞÜN YAPISI
6.a Kökler – Ekler
6.b Basit – Bileşik – Türemiş Sözcükler
6.c Söz Yapısı KARMA

7 CÜMLENİN ÖĞELERİ
7.a Cümleyi Öğeleri

8 EYLEM ÇATISI
8.a Eylem Çatısı

9 CÜMLE ÇEŞİTLERİ
9.a Cümle Çeşitleri

10 ANLATIM BOZUKLUĞU
10.a Anlam Bozukluğu

11 SESBİLGİSİ – YAZIM
11.a Sesbilgisi
11.b Yazım
11.c Sesbilgisi – Yazım

12 NOKTALAMA
12.a Noktalama

 

 

 

 

» YGS Tarih Konuları

 

 

1 GENEL TARİH
1.a Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
1.b İlk Uygarlıklar
1.c İlk Türk Devletleri
1.d İslam Tarihi ve Uygarlığı
1.e Türk İslam Devletleri
1.f Türkiye (Anadolu) Tarihi

2 OSMANLI TARİHİ
2.a Beylikten Devlete (1300 – 1453)
2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
2.e En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
3.a Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
3.b Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
3.c Erzurum ve Sivas Kongreleri
3.ç Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
3.d Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
3.e I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
3.f Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
3.g Lozan Antlaşması
3.ğ Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
3.h Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
3.ı Atatürk Devrimleri
3.i Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
3.j Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 

 

 

 

 

 

 

 

» YGS Coğrafya Konuları

 

 

1 DÜNYA’NIN ŞEKLİ ve COĞRAFİ KONUM
1.a Dünya’nın Şekli ve Sonuçları
1.b Paralel ve Meridyenlerin Özellikleri
1.c Yerel ve Ulusal Saatler
1.d Matematik ve Özel Konum

2 DÜNYA’NIN HAREKETLERİ
2.a Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları
2.b Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları
2.c Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları


3 HARİTA BİLGİSİ

3.a Harita Bilgisi (Çizim Yönt., Harita Çeşitleri)
3.b Harita Bilgisi (Ölçek Yorumu – Ölçek Hesabı)
3.c Yer Şekillerinin Haritada Gösterilmesi – Profil Çizimi – Eğim Hesabı

4 İKLİM BİLGİSİ
4.a Atmosfer ve Hava Durumu – Sıcaklık
4.b İklim Elemanları (Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler)
4.c Sıcaklık Dağılışı ( Türkiye -Yeryüzü)
4.d Basınç ve Rüzgârlar
4.e Türkiye’de Basınç ve Rüzgarlar
4.f Nemlilik ve Yağışlar
4.g Türkiye’de Nemlilik ve Yağışlar
4.h İklim Tipleri ve Doğal Bitli Örtüsü
4.ı Türkiye’de İklim Tipleri ve Doğal Bitki Örtüsü

5 İÇ ve DIŞ KUVVETLER
5.a Yerin İç Yapısı – Jeolojik Devirler – Kayaçlar
5.b İç Kuvvetler (Orojenez – Epirojenez – Volkanizma – Depremler)
5.c Toprağın Hikayesi (Çözülme – Toprağın Oluşumu) Toprak Tipleri
5.d Akarsular ve Aşınım – Birikim Şekilleri
5.e Yeraltı Suları, Türkiye’de Kaynaklar ve Karstik Şekiller
5.f Kütle Harekerleri, Buzul ve Rüzgârın Oluşturduğu Şekiller
5.g Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yerşekilleri – Kıyı Tipleri

6 BEŞERİ COĞRAFYA
6.a Nüfus – Yerleşme – Göç

7 EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
7.a Tarım – Hayvancılık – Ormancılık – Sanayi – Ulaşım – Ticaret – Enerji kaynakları

 

 

 

 

 

» YGS Felsefe Konuları

 

 

1 FELSEFEYE GİRİŞ
1.a Felsefenin Tanımı, Alanı, Doğuşu
1.b Bilgi ve Bilgi Türleri
1.c Felsefi Bilginin Özellikleri
2 BİLGİ FELSEFESİ
2.a Bilgi Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları
2.b Bilgi Felsefesinin Temel Sorunları
3 BİLİM FELSEFESİ
3.a Bilim Felsefesinin Konusu ve Bilime İlişkin Yaklaşımlar
3.b Bilimin Özellikleri
3.c Bilimsel Yöntem, Yasa, Kuram ve Bilimin Değeri
4 VARLIK FELSEFESİ
4.a Varlık Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları
5 AHLAK FELSEFESİ
5.a Ahlak Felsefesi Temel Kavramları
5.b Ahlak Felsefesi Temel Sorunları
6 SİYASET FELSEFESİ
6.a Siyaset Felsefesi Temel Kavramları
6.b Siyaset felsefesi Temel Sorunları
7 ESTETİK
7.a Estetiğin Temel Kavramları
7.b Estetiğin Temel Sorunları
8 DİN FELSEFESİ
8.a Din Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları

 

 

 

 

 

 

» YGS Matematik Konuları

1 SAYILAR
1.a Sayı Kümeleri – Asal Sayılar – Pozitif Bölenler, Tek – Çift Sayılar, Ardışık Sayılar
1.b Çözümleme – Taban Aritmetiği
1.c Doğal ve Tam Sayılarda Dört İşlem – Bölünebilme Kuralları – Bölme Özdeşliği
1.ç OBEB – OKEK
1.d Rasyonel Sayılar
1.e Ondalık Sayılar
1.f Mutlak Değer – Mutlak Değerli Denklemler
1.g Gerçel Sayılar – Faktöriyel

2 ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR
2.a Üslü Sayılar
2.b Köklü Sayılar

3 ORAN VE ORANTI
3.a Orantı Problemleri
3.b Doğru ve Ters Orantı, Aritmetik – Geometrik ve Harmonik Ortalama

4 1. DERECEDEN DENKLEMLER VE PROBLEMLER
4.a Denklem Çözme
4.b Denklem Kurma
4.c Yaş Problemleri
4.ç Yüzde ve Faiz Problemleri
4.d Karışım Problemleri
4.e Ortak İş Yapma Problemleri
4.f Hareket Problemleri
4.g Grafik Problemleri

5 MANTIK
5.a Önermeler
5.b Bileşik ve Açılı Önermeler

6 KÜMELER
6.a Küme – Alt Küme – Kümelerle İşlemler
6.b Küme Problemleri

7 BAĞINTI VE FONKSİYON
7.a Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
7.b Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
7.c Bileşke ve Ters Fonksiyon
7.d Fonksiyon Grafikleri

8 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK
8.a İşlem
8.b Modüler Aritmetik

» YGS Geometri Konuları

1 AÇILAR
1.a Düzlemde Açı

2 ÜÇGENLER
2.a Üçgende Açı
2.b Üçgende Bağıntılar
2.c Dik Üçgen
2.d İkizkenar Üçgen
2.e Eşkenar Üçgen
2.f Üçgende Alan

3 BENZERLİK
3.a Temel Orantı
3.b Benzerlik Teoremleri

4 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
4.a Çokgenler
4.b Yamuk
4.c Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen
4.d Dikdörtgen – Kare

5 ÇEMBERLER
5.a Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
5.b Çemberde Açı
5.c Çemberde Çevre ve Yay – Dairenin Alanı

6 DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
6.a Noktanın Analitik İncelenmesi
6.b Doğrunun Eğimi – Denklemi ve Grafiği
6.c İki Doğrunun Konumu
6.d Simetri

 

» YGS Fizik Konuları

1 VEKTÖR – KUVVET – DENGE
1.a Vektörler Toplanması Çıkarılması
1.b Kuvvetler Toplanması Çıkarılması

2 PARALEL KUVVETLER
2.a Paralel Kuvvetler ve Dengesi

3 KÜTLE MERKEZİ
3.a Kütle Merkezi

4 BASİT MAKİNELER
4.a Kaldıraç, Makara, Eğik Düzlem
4.b Çıkrık, Vida, Dişliler

5 DOĞRUSAL HAREKET
5.a Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri
5.b Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri – Bağıl ve Bileşik Hareket

6 İŞ ENERJİ
6.a Kuvvetin Yaptığı İş
6.b Enerji Dönüşümleri

7 KÜTLE – HACİM – ÖZKÜTLE
7.a Kütle – Hacim – Özkütle
7.b Karışımların Özkütleleri

8 KATI SIVI VE GAZLARIN BASINCI
8.a Katı ve Sıvı Basıncı
8.b Sıvı ve Gaz Basıncı

9 SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
9.a Sıvıların Kaldırma Kuvveti

10 KATI VE SIVILARDA GENLEŞME
10.a Katı ve Sıvıların Genleşmesi

11 ISI VE SICAKLIK
11.a Isı Kavramı – Birimler
11.b Hal Değiştirme

12 ELEKTROSTATİK
12.a Elektriklenme Çeşitleri
12.b Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan

13 ELEKTRİK AKIMI
13.a Elektrik Akımı – Ohm Kanunu
13.b Dirençlerin Bağlanması – Lambaların Parlaklığı

14 MIKNATISLAR
14.a Mıknatıslanma

15 IŞIK BİLGİSİ – DÜZLEM AYNA
15.a Işık Bilgisi – Renklenme
15.b Düzlem Ayna

16 KÜRESEL AYNALAR
16.a Çukur ve Tümsek Aynalar

17 IŞIĞIN KIRILMASI
17.a Işığın Kırılması

18 MERCEKLER
18.a İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler

 

» YGS Kimya Konuları
1 TEMEL MADDE BİLGİSİ
1.a Maddenin Fiziksel Hâli, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
1.b Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım
1.c Hâl Değişimleri, Isı – Sıcaklık

2 ATOM BİLGİSİ
2.a Atomun Temel Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları
2.b İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı
2.c Bileşik Oluşumu ve Bağlar

3 PERİYODİK CETVEL
3.a Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma
3.b Grup ve Periyot Özellikleri
3.c Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu

4 MOL KAVRAMI
4.a Avogadro Sayısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi
4.b Mol Problemleri
4.c Basit Formül ve Molekül Formülü

5 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
5.a Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu
5.b Dalton Atom Teorisi ve Katlı Oranlar Kanunu
5.c Avogadro Hipotezi ve Birleşen Hacim Oranları

6 KİMYASAL TEPKİMELER
6.a Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri
6.b Tepkime Denklemleri ve Denklemin Yorumu
6.c Kimyasal Hesaplamalar

7 GAZLAR
7.a Gazların Genel Özellikleri, Kinetik Teori
7.b Gaz Basıncının Ölçülmesi
7.c P, V, n, T İlişkileri

8 KARIŞIMLAR
8.a Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri
8.b Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
8.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması

 

» YGS Biyoloji Konuları

1 BİR BİLİM OLARAK BİYOLOJİ
1.a Bir Bilim Olarak Biyoloji

2 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
2.a CanlılarınTemel Bileşenleri – I (İnorganik ve Organik Maddeler)
2.b Canlıların Temel Bileşenleri – II (Karbonhidratlar)
2.c Canlıların Temel Bileşenleri – III (Yağlar)
2.d Canlıların Temel Bileşenleri – IV (Proteinler)
2.e Canlıların Temel Bileşenleri – V (Enzimler)
2.f Canlıların Temel Bileşenleri – VI (Vitaminler – ATP)
2.g Canlıların Temel Bileşenleri – VII (Nükleik Asitler)
2.h Canlıların Temel Bileşenleri – VIII (KARMA – I)
2.I Canlıların Temel Bileşenleri – IX (KARMA – II)

3 HÜCRE, METABOLİZMA
3.a Hücre – I (Hücre Çeşitleri, Hücre Çeperi, Hücre Zarı)
3.b Hücre – II (Madde Alışverişi)
3.c Hücre – III (Organeller)
3.d Hücre – IV (Çekirdek, Kromozomlar,Metabolizma)
3.e Hücre – V (KARMA – I)
3.f Hücre – VI (KARMA – II)

4 VİRÜSLER, BAKTERİLER
4.a Virüsler ve Bakteriler – I
4.b Virüsler ve Bakteriler – II

5 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
5.a Canlıların Sınıflandırılması – I
5.b Canlıların Sınıflandırılması – II

6 CANLILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
6.a Canlıların Genel Özellikleri

7 CANLILARIN BESLENME ŞEKİLLERİ VE YAŞAMSAL İLİŞKİLERİ
7.a Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – I
7.b Canlıların Beslenme Şekilleri ve Yaşamsal İlişkileri – II

8 EKOLOJİ
8.a Ekoloji – I (Populasyonlar)
8.b Ekoloji – II (Komüniteler, Ekosistemler, Besin Zinciri)
8.c Ekoloji – III (Besin Piramitleri, Madde Döngüsü)
8.d Ekoloji – IV (KARMA – I)
8.d Ekoloji – V (KARMA – II)

9 FOTOSENTEZ
9.a Fotosentez (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)

10 HÜCRE SOLUNUMLARI
10.a Hücre Solunumları
10.b Fotosentez ve Hücre Solunumları

11 HÜCRE BÖLÜNMELERİ
11.a Hücre Bölünmeleri

Not: Belirtilen konuların sınavda kesin çıkması gibi bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca çıkan konuların da soru dağılımları farklılık göstermektedir. Konuyla alakalı olarak hocanızdan daha detaylı bilgi almanız daha isabetli olacaktır.

Kaynak: ygs.varolmak.com kanalıyla çeşitli dersanelerin rehberlik dökümanlarıdır, emeği geçenlere teşekkür ederiz..

 

 

 

 

 

YGS Konuları, YGS Konuları Neler, YGS Konu Dağılımı, YGS Konu Başlıkları, 2010 ÖSS Konuları 2010,  ygs konuları,ygs tüm dersler,öss konuları,öss konuları 2010,tüm öss konuları

Devamı: http://ygslys.blogcu.com/ygs-konulari-neler-konu-dagilimi-konu-basliklari/7338947#ixzz14gtKfnj5

Reklamlar
Etiketler: ,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

En Fazla Tıklananlar

  • Hiçbiri

Sayfalar

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: